Často kladené otázky
o Android aplikácii pre Liturgiu hodín (Breviár)

(FAQ, Frequently Asked Questions)

^ Hlavná stránka | FAQ pre breviar.sk >> | FAQ pre Apple iOS app >> | Google Play >>

EN: FAQ for Breviary (application on Android) in English

Po aktualizácii appky zmizla horná lišta. Čo mám robiť?
Zrejme došlo k aktivovaniu režimu „na celú obrazovku“ (fullscreen mode). Tento režim sa aktivuje/deaktivuje gestom dvojitého ťuknutia kamkoľvek na obrazovku (samozrejme, nie na tlačidlá pre modlitbu alebo hypertextové odkazy v texte modlitby). Hornú lištu (z ktorej sa dá dostať aj do menu po stlačení ikony troch vodorovných čiar vľavo, tzv. „hamburger“ ikona ☰) teda vrátite späť dvojitým ťuknutím a rovnako ju týmto gestom môžete schovať.

Nefunguje hlasový výstup alebo číta nesprávne niektoré slová. Čo mám robiť?
Aplikácia Breviár funguje, pokiaľ ide o hlasový výstup, štandardne ako každá iná aplikácia so syntetickým hlasovým výstupom: pripravíme surový, čistý text (teda bez nadpisov typu MODLITBA alebo KRÁTKE RESPONZÓRIUM, jednoducho iba text, ktorý je potrebné prečítať) a text pošleme predvolenej systémovej aplikácii na syntézu textu na hovorenú reč. Na Androide je okrem zdarma dostupnej Google Speech Services (predtým Google Speech Recognition and Synthesis resp. dávnejšie Google TTS = text-to-speech, prevod textu na hovorenú reč) možnosť použiť aj iné komerčné aplikácie.
Upozorňujem na jedno nešťastie, za ktoré nemôže naša appka, ale Google Speech Services – niekedy je potrebné nielen stiahnuťť offline hlasové dáta pre slovenčinu, ale akoby je treba mať zapnuté WiFi, lebo ináč sa hlasový výstup nespustí. Presnejšie, naša appka pošle textové dáta do Google Speech Services, ale on sa tvári, že pre daný jazyk nemá podporu – deje sa to napr. po aktualizácii Google Speech Services (osobne sa mi stalo, že som musel downloadovať hlasové dáta znova). A pokiaľ ide o to zapnutie WiFi, niekedy mobiu úplne stačí len zapnúť WiFi, hoci sa mobil nepripojí na žiadnu sieť, a Google Speech Services sa rozbehnú... Skrátka sú to veci mimo našu appku, nemôžeme za to a tiež nás to mrzí, že to tak divne funguje.
Ešte odporúčam vstavanému ženskému hlasu upraviť rýchlosť a výšku, aby bol trocha hlbší a pomalší, teda evokuje to trocha staršiu dámu, ktorej hlas je vhodnejší a dôstojnejší na prednes modlitby.
Taktiež dodávam, že za chybne prečítané slová (či v slovenčine, či v češtine) nemôžeme my, ale tie aplikácie, ktoré používa vaše zariadenie na syntézu reči.

Ako sa dostanem k menu aplikácie?
Do menu sa dostanete ťuknutím na ikonu troch vodorovných čiar umiestnenú vľavo na hornej lište aplikácie (tzv. „hamburger“ ikona ☰). Ak máte aktivovaný režim „na celú obrazovku“ (fullscreen mode), stačí ho deaktivovať gestom dvojitého ťuknutia – tak zobrazíte hornú lištu. Menu sa dá štandardne vysunúť aj gestom posunutia od ľavého okraja obrazovky k stredu (vodorovný posun). Od Android 10 je potrebné pri ľavom okraji obrazovky chvíľu podržať a až následne posunúť (ináč sa aktivuje akcia „späť“, čo zväčša vedie k zatvoreniu appky a návratu na hlavnú obrazovku zariadenia).

Ako si zmením písmo v aplikácii?
Od verzie 4.9 pre Android je možné cez natívne menu zmeniť písmo výsledných modlitieb (teda písmo, ktoré aplikácia používa na zobrazenie textu; nejde o systémové písmo, ktoré je použité v natívnom menu). Výber sa nachádza v menu Nastavenia > Zobrazenie > Výber písma. Štandardne sú na výber pätkové a bezpätkové písmo systému, pre vyššie verzie Androidu aj všetky vstavané písma systému. Môžete tiež použiť ľubovoľné písmo vo formáte TTF (iné formáty, napr. OTF, zatiaľ nie sú podporované), ktoré je potrebné ako súbory správne pomenovať a umiestniť (aby s nimi aplikácia vedela pracovať).
Pokyny na pomenovanie a umiestnenie súborov: Príklady premenovania súborov (názvy písem sú ilustračné, prosíme o rešpektovanie autorských práv na TTF súbory):
PísmoNázov súboruPoznámky
CambriaCambria-Regular.ttfOdporúčame veľké začiatočné písmeno v názve súboru.
Cambria, kurzívaCambria-Italic.ttfNepoužívajte ďalšie medzery ani iné oddeľovače (spojovníky, podčiarkovníky a pod.).
Cambria, tučné písmoCambria-Bold.ttfNiekedy sa tučné rezy nazývajú aj „Black“.
Cambria, tučná kurzívaCambria-BoldItalic.ttfPod Windows je možné, že súbor sa volá cambriaz.ttf.
Hoefler TextHoeflerText-Regular.ttfNepoužívajte medzeru v názve súboru (ani pre názov písma).
BookerlyBookerly-Regular.ttfAk sa pôvodný súbor volal len Bookerly.ttf, odporúčame pre prehľadnosť pridať aj „Regular“.

Poznámka 1: Staršie verzie Androidu (verzie 4.0 až 4.4) vyžadujú pri aktualizácii resp. inštalácii aplikácie práva na čítanie a zápis externého úložiska práve kvôli adresáru Android/data/sk.breviar.android/files. Vyššie verzie (od Android 5) toto povolenie nepotrebujú, lebo každá aplikácia má štandardne právo zapisovať do svojho aplikačného adresára. Ak máte rootnuté zariadenie, môžete TTF súbory skopírovať cez počítač priamo do uvedeného adresára; štandardne nie sú aplikačné priečinky cez zdieľanie súborov (USB) dostupné, preto je potrebné prekopírovať ich do uvedeného adresára v samotnom zariadení, napríklad pomocou aplikácie „Files“ (Súbory od Google).

Poznámka 2: Niektoré čítačky e-kníh s operačným systémom Android (napr. ONYX BOOX) zmenia písmo celej aplikácie na tučné, a to úplne všade, bez ohľadu na prepínač „Použiť iba obyčajné písmo“ (nie tučné) a bez ohľadu na CSS. V takom prípade odporúčame jednoduché riešenie: Do súborov pre TTF písma, pomenovaných „NázovPísma-Bold.ttf“ resp. „NázovPísma-BoldItalic.ttf“, nakopírujte tie isté súbory, ktoré obsahujú obyčajné písmo a kurzívu (teda „NázovPísma-Regular.ttf“ resp. „NázovPísma-Italic.ttf“).

Texty v appke sú iné ako texty na webe. Prečo?
Dôvodov môže byť viacero. Hlavný dôvod je, že texty na webe sú aktualizované častejšie, ako vychádza aktualizácia appky Breviár. Druhý dôvod môže byť v odlišných nastaveniach, ktoré máte nastavené na webe a v aplikácii (napr. pre to isté slávenie je možné pri sviatku svätca vziať niektoré texty zo spoločných častí alebo z férie). Toto sú najčastejšie dôvody odlišností. Ak aj napriek úplne rovnakým nastaveniam sú texty na webe a v appke rôzne, je to zrejme kvôli zmene, ktorá už je na webe, ale ešte sa nedostala do aplikácie. Každopádne, prosím, v takom prípade ma kontaktujte.

Texty v appke alebo na webe sú iné ako texty v tlačenom vydaní breviára. Prečo?
Niektoré texty v tlačenom vydaní majú chyby, resp. ten istý latinský text je na dvoch miestach tlačeného vydania preložený odlišne (v elektronickej verzii máme texty zvyčajne iba na jednom mieste, preto sme si museli vybrať jeden z variantov; príkladom je slovo „Asýri“ [LH, zv. II, str. 2144], na inom mieste preložené ako „Asýrčania“ [LH, zv. IV, str. 210-211], oboje v Nár 5,6; alebo tá istá antifóna na dvoch miestach tlačeného vydania preložená rôzne, ale v elektronických textoch ju máme iba raz, pre použitie na oboch miestach, ako uvádzame na inom mieste). Niekedy ide o technické dôvody. Niekde navrhujeme správny preklad podľa latinskej pôvodiny (slovenský breviár je preložený a schválený podľa 1. typického latinského vydania; príkladom je znenie krátkeho responzória ranných chvál pôstneho obdobia I.). Každopádne nedávno (pre Android aplikáciu od verzie 4.9) sme implementovali prepínač, ktorý tieto návrhy opráv umožňuje vypnúť, aby sa text zhodoval s tlačeným (a schváleným) vydaním. Nachádza sa na webe v časti Nastavenia, ide o prepínač „použiť texty podľa tlačeného vydania“. Po jeho zapnutí sa budú vo väčšine prípadov zobrazovať texty tak, ako sú vysadázané v tlačenom vydaní Liturgie hodín. Ak máte ďalšie otázky k odlišnostiam, prosím, kontaktujte ma.

Kto vytvoril aplikáciu pre OS Android?
Hlavným autorom aplikácie pre OS Android je Richard Královič. V spolupráci so mnou, autorom stránok, naprogramoval menu – grafické rozhranie (GUI) a webový wrapper, ktoré využívajú rovnakú funkcionalitu generovania modlitieb, čo je použitá na týchto webových stránkach. Mnohé prepínače z nastavení, ktoré sa na webe nachádzajú na titulnej stránke, sa v aplikácii pre Android nachádzajú v natívnom menu.

Môžem si appku nainštalovať aj ručne?
Aplikáciu si môžete nainštalovať aj ručne pre akékoľvek zariadenie s OS Android 5.0 a vyšším (pre staršie Androidy použite staršie APK). Teda okrem smartfónov a tabletov aj na niektoré čítačky e-kníh (Dibuk Saga, C Tech Lexus a pod.), ktoré sú postavené na OS Android. Stačí povoliť inštalovanie „z neznámych zdrojov“, stiahnuť si do zariadenia APK súbor (k dispozícii tu) a nainštalovať.

Sú modlitby pre jednotlivé dni uložené v smartfóne/na tablete?
Stránky breviar.sk aj aplikácia Breviár pre Android sú navrhnuté tak, aby pre zvolený dátum dynamicky vygenerovali (vytvorili) požadovaný text modlitby resp. iný požadovaný výsledok. Teda texty nie sú nikde „uložené“. Ak chcete vedieť viac, ako program vytvára jednotlivé texty, pozrite stránku Ako sa generuje modlitba.

Obsahuje aplikácia Breviár všetko, čo je na breviar.sk?
Aplikácia Breviár obsahuje podstatnú časť stránok breviar.sk, teda slovenskú, českú (vo verzii aj pre dominikánov), maďarskú a latinskú Liturgiu hodín, samozrejme, s vlastnými textami pre jednotlivé rehoľné rodiny. Neobsahuje mnohé statické texty z webových stránok (obsahuje iba Všeobecné smernice o liturgii hodín a niektoré modlitby, napr. mariánske antifóny). Zjednodušene povedané, Breviár obsahuje všetko, čo sa otvorí z úvodnej obrazovky s voľbou dňa a modlitby. Teda všetko, čo potrebujete, aby ste sa mohli modliť :)

Prečo aplikácia Breviár nemá EXIT button?
Aplikácia Breviár je štandardná aplikácia pre smartfóny s OS Android. Systém je navrhnutý tak, že aplikácia beží. Ak sa používateľ prepne na domovské okno (home screen) alebo do inej aplikácie, každá takto „odstavená“ aplikácia je povinná svoj stav uložiť a byť pripravená na to, že svoje miesto v operačnej pamäti podľa uváženia systému bude musieť uvoľniť. Pokiaľ to systém uzná za vhodné, aplikáciu ukončí. Nie je preto potrebné explicitne aplikácii hovoriť „ukonči sa“. Mimochodom, ani prehliadače (Opera, Google Chrome, Firefox) neobsahujú EXIT button.

Aplikácia Breviár sa mi veľmi páči a rád by som ju podporil – ako môžem pomôcť?
Budeme veľmi radi, keď nás podporíte akýmkoľvek spôsobom. Niektoré z nich sme popísali v časti Ako pomôcť. Ak máte ďalšie otázky, prosím, kontaktujte ma.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, ktorá sa týka Liturgie hodín, skúste ešte pozrieť do časti Ďalšie otázky k Liturgii hodín.
Ak máte iné otázky, prosím, kontaktujte ma.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc., registered in the U.S. and other countries.


Posledná aktualizácia: 2024-03-12
© 1999-2024 Juraj Vidéky | Richard Královič