Projekt breviar.sk – Ako pomôcť

Projekt breviar.sk existuje od roku 1999, kedy bola na internete uverejnená prvá prevádzka. On-line breviár vtedy umožňoval modlitbu Liturgie hodín vo veľmi obmedzenom rozsahu (ranné chvály a vešpery Cezročného obdobia, teda zo žaltára). Od tých čias sa snažím, aby sa postupne do elektronickej podoby dostal úplne kompletný breviár v štyroch zväzkoch. Táto práca je takmer ukončená, a to zásluhou mnohých dobrovoľníkov, ktorí mi pomáhali s prevodom textov Liturgie hodín do elektronickej podoby. Taktiež ďakujem za spoluprácu a technickú podporu správcom serverov christ-net.sk, kde sa fyzicky stránky breviar.sk nachádzali dlhé obdobie. Projekt by nebol mohol dospieť do súčasného stavu, nebyť podpory a finančnej pomoci Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS (v období 2005–2006 a 2017–2018). V súčasnosti vlastní doménu breviar.sk Konferencia biskupov Slovenska, na ktorej serveroch (kbs.sk) sú stránky aj umiestnené.

Kontaktný e-mail: videky@breviar.sk.

Viacerí používatelia mi píšu, že by radi projektu breviar.sk pomohli. Na tejto stránke zhŕňam možnosti, ako pomôcť. Zároveň ďakujem všetkým podporovateľom, ktorí pomáhali doteraz.

Vopred ďakujem za vašu pomoc a podporu! Napokon za všetko ďakujem dobrotivému Pánu, Bohu, „v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17, 28). „Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.“ (Rim 11, 36)

Poďakovanie

V tejto časti chcem srdečne poďakovať za rôzne formy pomoci, ktorej sa mi dostáva.

Odkazy


Posledná aktualizácia: 2019-01-30
© 1999-2024 Juraj Vidéky