Súhlas na publikovanie textov

^ Hlavná stránka

Slovenské texty

Slovenský preklad Liturgie hodín © Konferencia biskupov Slovenska (KBS).
Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.

Dňa 13. septembra 2006 dal Spolok svätého Vojtecha (SSV) súhlas na použitie textov Liturgie hodín a katechéz (tzv. licencia), na ktoré vlastní autorské práva. Texty môžu byť voľne publikované a šírené len pre nekomerčné účely.

Vzhľadom k upravenej legislatíve (Inštrukcia Konferencie biskupov Slovenska o príprave a vydávaní liturgických kníh a textov zo dňa 27. októbra 2011) bolo potrebné žiadať o súhlas na použitie textov Liturgie hodín Liturgickú komisiu KBS (LK KBS). Súhlas na použitie textov Liturgie hodín bol udelený predsedom LK KBS Mons. Stanislavom Stolárikom listom pod prot. č. 49/2013-LK zo dňa 29. apríla 2013. Uverejnenie textov musí byť nekomerčného charakteru a ako pracovná verzia. Z tohto dôvodu je na stránkach uvedené: „Text © KBS. Texty sú publikované s vedomím KBS ako pracovná verzia.“

Povolenie na publikovanie proprií:

České texty

Český překlad Liturgie hodin © Arcibiskupství pražské (do 2018); © Česká biskupská konference (ČBK).
Podlicenční smlouva na použití textů ze dne 14. 5. 2012.

Povolenie na publikovanie proprií:

Maďarské texty

Magyar Imaórák Liturgiája © Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK).
A MKPK jóváhagyávásal.


Posledná aktualizácia: 2019-02-28
© 1999-2024 Juraj Vidéky