Katechézy k žalmom a chválospevom

^ Hlavná stránka

Táto stránka obsahuje katechézy pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI., ktoré boli prednesené na všeobecných audienciách pre veriacich (na Námestí svätého Petra, v aule Pavla VI. resp. na iných miestach) v rokoch 2001-2005.

Všeobecné katechézy

Katechézy k jednotlivým častiam Liturgie hodín

Ranné chvály: 1. týždeň | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň
Vešpery: 1. týždeň | 2. týždeň | 3. týždeň | 4. týždeň

Jednotlivé nadpisy katechéz zodpovedajú nadpisom podľa L’Osservatore Romano; ak je nadpis žalmu v breviári odlišný, je uvedený v zátvorke odkazu. V prípade, že danému žalmu resp. chválospevu bolo venovaných viacero katechéz, sú všetky obsiahnuté v jednom súbore.

Texty katechéz sú prevzaté z časopisu Liturgia s povolením SSV. Do textu jednotlivých katechéz sme zasahovali iba minimálne: Najmä v prípade prepisu hebrejských slov, ktoré odrážajú taliansku (resp. výnimočne nemeckú) pôvodinu (použili sme slovenký prepis jašá namiesto yaša, chasidím namiesto hasidim a podobne).


© 1999-2024 Juraj Vidéky