Download | command-line

^ Download | zdrojové kódy >>

V tejto časti si môžete stiahnuť command-line verziu (pre príkazový riadok) aplikácie, ktorá generuje stránky v podobe HTML súborov na lokálnom disku Vášho počítača tak isto, ako na týchto stránkach, a to bez potreby pripojenia k internetu.

Môže byť spustená klasickým spôsobom (viď zoznam parametrov) alebo v tzv. batch móde (dávkové spracovanie), keď pre určité dvoma dátumami ohraničené obdobie vytvorí dávkový súbor (skript), ktorý po spustení generuje modlitby pre dané obdobie. Tento spôsob použitia sa značne líši od ostatných, preto ho popisujeme na osobitnom mieste.

Súbory na stiahnutie:

Postup inštalácie

  1. Stiahnite si oba súbory (binárky, dátové súbory pre požadovaný jazyk) na disk.
  2. Rozbaľte (napr. pomocou programov WinZip, WinArj, PowerArchiver, 7zip) obidva súbory do toho istého adresára so zachovaním mien súborov.
  3. Spustite breviar.exe s nastavenými parametrami... a program by mal pracovať.

Poznámky k používaniu

Obsah balíčkov

Balíčky obsahujú tieto súbory:

Použitý program na kompresiu: 7zip; môžete si ho stiahnuť napr. tu: http://www.7-zip.org/ (je voľne stiahnuteľný).


OAMDG
Copyrights detailed
Partial source text copyright © Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska (LK KBS).
Un-CGI 1.10 Copyright 1994 © Steven Grimm. | cgiutils 1.1 Copyright 1995-1996 © William E. Weinman.
Partial source code copyright 1999 © Miroslav Murgaš. | Partial source code copyright 2007 © Marek Eliáš.
Partial source code copyright, android version 2011-2024 © Richard Královič.
Ruby support 2005-2010 © Jozef Fülöp. | Ruby language © http://www.ruby-lang.org/en/
git support 2011 © Jozef Fülöp.
breviar.sk logo 2009 © Milan Pleva. | logo refinement 2013 © Petr Kononov.
Copyright 1999-2024 © Juraj Vidéky. All rights reserved.

Posledná aktualizácia: 2020-01-09
© 1999-2024 Juraj Vidéky