O programe | Parametre (batch mode)

^ Úlohy | ^ Parametre (všeobecne) | ^^ O programe

Parametre programu (batch mode)

Command-line verzia programu (teda verzia spustiteľná z príkazového riadka) môže byť spustená štandardným spôsobom (pozri viac o parametroch tohto použitia), alebo v tzv. batch móde (dávkové spracovanie), keď pre určité dvoma dátumami ohraničené obdobie (počiatočný dátum, koncový dátum) vytvorí dávkový súbor (skript), obsahujúci volania programu s nastavenými parametrami. Skript po spustení generuje modlitby pre dané obdobie (buď pre každú modlitbu do samostatného súboru, alebo všetky modlitby do jedného súboru). Tento spôsob použitia sa značne líši od ostatných, preto ho popisujeme na tomto mieste osobitne. Parametre, ktoré sú spoločné pre štandardný command-line aj batch mód, sú popísané na tomto mieste.

Pre parametre určujúce možnosti majú nasledujúce hodnoty: bitová-hodnota * 1 – áno, 0 – nie (jednotlivé bitové komponenty pre danú option sa sčítajú).

Ako zistiť nastavenie jednotlivých parametrov

Spôsob, ako zistiť parametre podľa vašich nastavení v prehliadači, najmä teda pre bitové položky (options 0 až 4) popisujeme pri popise parametrov bežného použitia.

Výsledky po spustení vytvoreného skriptu

Vytvorený skript po spustení vygeneruje modlitby pre dané obdobie do súborov yymmdd_xp.htm (pre -u0) resp. yyyy-mm-dd_xp.htm (pre -u1), kde význam jednotlivých častí mena súboru je nasledujúci:

V prípade, že je použitý parameter a (append), bude vytvorený len jeden súbor s nasledujúcim menom: yyyy-mm-dd_YYYY-MM-DD.htm, kde význam jednotlivých častí mena súboru je nasledujúci:

Dátumy sú uvedené v súlade s normou ISO 8601.

Ak dostane program nesprávne parametre (zahŕňa i prípady nesprávnych hodnôt parametrov alebo ďalšie chýbajúce parametre závisiace od iných parametrov), export obsahuje chybové hlásenie. Naviac, command line verzia vypíše chybové hlásenie na stderr.

Príklady

Ako sa vraví, príklad môže všetky pochybnosti razom odstrániť alebo naopak, podnietiť ďalšie otázky. Za oboma účelmi sú uvedené nasledujúce príkady použitia batch módu.

Staršie príklady:

Ak sa vyskytnú nejaké nezrovnalosti alebo nefunkčnosti, prosím píšte, pretože batch mód je stále viac-menej experiment. Ďakujem.


Autor programovej časti © 1999-2024 Juraj Vidéky
Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia: 2017-07-26
© 1999-2024 Juraj Vidéky