Ako používať tieto stránky

^ Hlavná stránka | Chcem sa modliť... >>

Základné použitie

Na začiatku (po výbere voľby Liturgia hodín alebo takto pomenovaná linka) sa zobrazia údaje o dnešnom dni. Sú to tieto: poradové číslo dňa v roku, názov v liturgickom kalendári (napr. piatok, Cezročné obdobie, 3. týždeň žaltára) resp. názov sviatku aj s druhom slávenia, tlačidlá pre navigáciu (predchádzajúci a nasledujúci deň resp. tento istý dátum v minulom resp. budúcom roku) a napokon tlačidlá pre zobrazenie textu modlitby. Zatiaľ fungujú ranné chvály a vešpery, na ostatných modlitbách (invitatórium, kompletórium a modlitby cez deň) sa pracuje. Použitie je veľmi jednoduché: Keď chcete zobraziť ranné chvály, kliknite na tlačidlo Ranné chvály. Ak chcete prvé vešpery pre nedeľu (resp. slávnosť či sviatok Pána), treba sa presunúť na predchádzajúci deň a tam zvoliť tlačidlo Vešpery. Keď chcete ovplyvniť výzor požadovanej modlitby, stlačte tlačidlo Detaily... a prečítajte si pokyny, ako meniť generovanie modlitby. Keď chcete vedieť viac o generovaní modlitby, pozrite si informačné stránky o programe a podrobnejšie o programe.

Nižšie sa nachádzajú linky na jednotlivé dni aktuálneho mesiaca a linky na mesiace roka. Dnešný deň a aktuálny mesiac sú odlíšené farbou; nedele sú značené tučným písmom.

V ďalšej časti okna sa nachádzajú viaceré možnosti, pričom je potrebné označiť jednu z nich (na začiatku je to prvá možnosť):

V každom z týchto okien je niekoľko liniek a tlačidiel, ktorých význam je totožný s linkami a tlačidlami na úvodnej stránke.

Ako meniť generovanie modlitby

Modlitba ranných chvál a vešpier sa štandardne generuje tak, že neobsahuje Benediktus resp. Magnifikat, Otčenáš ani zakončenie, pre sviatky, ktoré majú vlastnú časť, sa berie vlastná časť a prvá zo spoločných častí (ak ich je viacero). Tieto časti modlitby sa však podľa vkusu môžu meniť. (Neberiem úplne do úvahy liturgické pravidlá, takže je možné, že sa vyskytne litugická chybička či nečistota.) Keď kliknete na tlačidlo Detaily..., otvorí sa okno, ktoré môže v závislosti od daného dňa obsahovať nasledovné možnosti:

Podľa týchto kritérií sa modlitba vygeneruje. Keď chcete vedieť viac o generovaní modlitby, pozrite si informačné stránky o programe a podrobnejšie o programe.


© 1999-2024 Juraj Vidéky