Současný stav projektu

Elektronický BREVIÁŘ = BREVIAR.CZ

Tento projekt, který si klade za cíl vytvořit elektronickou podobu „Denní modlitby církve“, byl započat v červnu roku 2006.
BREVIAR.CZ je vlastně českou verzí slovenského BREVIAR.SK

Od té doby se mimo jiné podařilo vykonat následující:

  • implementovat český liturgický kalendář,
  • zdigitalizovat všechny texty breviáře,
  • vložit do breviar.cz téměř všechny texty.

Tento projekt je nekomerční a podílí se na něm několik dobrovolníků.
Každým dnem se doplňuje díky skvělým pomocníkům, kteří se nabídli p. Frantovi nebo přímo mně. Děkujeme všem!

Ke stažení: komplet předgenerované modlitby na rok 2013

V současné době se zabýváme převážně korekturami textů, protože breviar.cz dosud obsahuje řadu chyb.
Pokud byste nám chtěli pomoci se systematickou korekturou, ozvěte se nám!

Aktuální informace (březen 2017):
P. Jan Franta, který český projekt breviar.cz nastartoval v roku 2006 a po celou dobu koordinoval,
vstoupil v roce 2012 do kláštera a projektu se již nevěnuje. Prosí vás, aby ste mu již ohledem breviar.cz nepsali.
Srdečně mu děkuji za jeho mnohaletou pomoc i organizační úsilí.
Věřím, že na všechny spolupracovníky i uživatele breviar.cz vzpomíná ve svých modlitbách.

Projekt probíhá se schválením České biskupské konference (zařídil P. Jan Franta) a aktuálně jej zastřešuje Arcibiskupství olomoucké a Arcibiskupství pražské.
Projekt získal podlicenční smlouvu na užití textů českého oficiálního překladu denní modlitby církve od Karmelitánského nakladatelství
(povolení publikovat tuto smlouvu jsem nicméně zatím neobdržel), které je oprávněno k takovému úkonu Arcibiskupstvím pražským.

Arcibiskupství pražské zabezpečuje aktualizaci a opravy textů elektronického breviáře, aby plně odpovídali tištěnému vydání (které ovšem také obsahuje chyby).

Řekněte svým známým, že tento projekt existuje, pomůžete nám.

Juraj Vidéky

Vstoupit »


Text © Česká biskupská konference, 2018 | web, program, HTML zpracování © Juraj Vidéky, Arcibiskupství olomoucké, P. Jan Franta, Arcibiskupství pražské, V. Koronthály