Projekt breviar.cz – Jak pomoci

Projekt breviar.cz je českou verzí projektu breviar.sk. Projekt existuje od roku 1999, kdy byl na internetu spuštěn provoz slovenské verze. On-line breviář tehdy umožňoval modlitbu Liturgie hodin ve velmi omezeném rozsahu. Postupně se do elektronické podoby dostal celý breviář. Tato práce je společným dílem mnoha dobrovolníků, kteří mi pomáhali s převodem textů do elektronické podoby. Také děkuji za spolupráci a technickou podporu správcům serverů kbs.sk, kde se zatím fyzicky stránky nacházejí (kromě titulní stránky breviar.cz). Projekt by nemohl dospět do současného stavu, kdyby nebylo podpory a finanční pomoci Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS (slovenská biskupská konference, v období 2005–2006 a 2017–2018), podpory Arcibiskupství olomouckého a Arcibiskupství pražského. Původně existovaly stránky ebreviar.cz, od března 2017 je hlavní doménou breviar.cz.

Kontaktní e-mail: videky@breviar.sk.

Mnozí uživatelé mi píší, že by rádi nějak pomohli. Proto zde uvádím různé formy pomoci.

Předem děkuji za vaši pomoc a podporu! Nejvíce však děkuji dobrotivému Bohu, „v kterém žijeme, hýbáme se a jsme“ (Sk 17,28). „Protože od něho, skrze něho a pro něho je všechno. Jemu buď sláva na věky věků. Amen“ (Řím 11,36).

Poděkování

V této sekci bych chtěl srdečně poděkovat za různé formy pomoci, které se mi dostává.


Poslední aktualizace: 2022-06-21
© 1999-2024 Juraj Vidéky