Juliánsky dátum

Aktuálny juliánsky dátum:

Francúzsky učenec Joseph Scaliger vydal v roku 1583 traktát Nová práca o zdokonalení letopočtu. Zaviedol juliánsky dátum, ktorý pomenoval podľa svojho otca, vynikajúceho filozofa Júliusa Scaligera (podľa iných odborníkov podľa toho, že sa v ňom dni počítajú podľa juliánskeho kalendára), pričom začiatok juliánskej periódy vzal 1. január roku 4713 pred Kr. Jednu Scaligerovu juliánsku periódu tvorí 7980 rokov. Číslo nie je zvolené náhodne, ale je súčinom troch činiteľov: 28, 19, 15. Pretože

Scaligerovo juliánske obdobie má veľmi dôležitú vlastnosť: nepretržite počíta dni tak, ako idú za sebou od stanoveného počiatočného dátumu, a to bez delenia na roky. Juliánsky dátum (JD) je vlastne poradové číslo dňa od tohto začiatku juliánskej epochy. Keďže neberieme ohľad na roky, počítanie podľa juliánskej epochy sa rozsiahle uplatnilo v astronomických a chronologických výpočtoch.

Poznamenajme, že história i bežné počítanie dní sa riadi tzv. gregoriánskym kalendárom, takže pre dni s gregoriánskym dátumom je JD iný ako JD vzhľadom k juliánskemu kalendáru.

Tu sú niektoré juliánske dni (ak nie je uvedené inak, tak podľa juliánskeho kalendára):

Pre dvadsiate storočie sa používa aj modifikovaný juliánsky dátum (MJD), ktorého hodnota je MJD = JD – 2400000.

Juliánsky dátum sa používa napríklad vtedy, keď chceme vypočítať, koľko dní uplynulo medzi nejakými dvoma dátumami.

Ďalšie súvisiace odkazy


© 1999-2022 Juraj Vidéky